Det arbejde!!!!


En cigaret forkorter livet med 2 minutter.

En ĝl forkorter livet med 4 minutter.

EN ARBEJDSDAG FORKORTER LIVET MED 8 TIMER!!!